Hall of Awesomeness

Media, marketing, communicatie, fun

Geachte mijnheer de Human Resources Manager van Google,

Naar aanleiding van de advertentie die ik op 28 januari jongstleden zag staan op uw website, zou ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mij voor te stellen. Mijn naam is… Ach fuck it ook maar.

Share Button
Categories: Communicatie, Home, Video

Leave a Reply